Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2014 - Strzelanie

W niedzielę 22 września 2014 członkowie naszej Delegatury wzięli udział w zorganizowanym przez Mosińsko Puszczykowskie Bractwo Kurkowe konkursie strzeleckim z okazji Dnia Wojska Polskiego.