Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

Zaproszenia na rajdy i imprezy

2020.10.18 Pogoń za lisem

Komandor rajdu i autorka trasy Aleksandra Jaroszewska-Lis zaprasza  na tradycyjny, organizowany od wielu lat rajd samochodowy "Pogoń za lisem".

Zasady przejazdu

Odcinek trasy rajdu opisana może być częściowo itinererem strzałkowym. Odcinek specjalny trasy oznaczony będzie wstążką koloru czerwonego. Pierwszy ślad znajdować się będzie w odległości 10-15 m od skrzyżowania. Brak drugiego śladu (potwierdzenia) w odległości do 50 m od skrzyżowania oznacza, że trzeba szukać  innej drogi. Należy zawrócić i szukać prawidłowej drogi. Jeżeli na skrzyżowaniu w odległości 10-15 m nie ma śladów (czerwonej wstążki) pogoń należy kontynuować na wprost.

Na odcinkach prostych bez -skrzyżowań potwierdzenie śladów  winno następować co 1000-2000 m.

Na trasie znajdować się będą punkty tzw. kontroli prawidłowego przejazdu (PKP). Będą to oznakowane tablice formatu A-4 z wizerunkiem lisa. Należy oznakowanie to przepisać na kartę drogową w pierwszą wolną kratkę licząc od pierwszego wiersza z lewej strony.

Oprócz tablic, o których była mowa występują miejsca oznaczone żółtą wstążką. W miejscach tych należy zatrzymać się i wysiąść. Oznacza to, że w promieniu 20 m znajduje się tablica z treścią zadania. Dojście do tej tablicy dla "ułatwienia” może być oznaczone śladami -  czerwoną wstążką. Po dotarciu do tej tablicy należy wykonać znajdujące się tam zadanie i wpisać jak poprzednio. W niektórych miejscach oznaczonych żółtą wstążką znajdą się odpowiedzi na pytania, zamieszczone na kartkach z napisem ZADANIA Z TRASY. Kolejność zadań jest przypadkowa. Należy "dopasować" odpowiednie zadanie do danego miejsca. Po znalezieniu (dopasowaniu) odpowiedzi wpisać ją w odpowiednie miejsce - obok pytania na karcie drogowej. Litery spisane z tablic należy wpisać w kolejności występowania w rubrykę „PKP". W rubrykę „HASŁO" wpisujemy wyrażenie utworzone z liter PKP-ów. Raz wpisane litery nie mogą być poprawiane. Poprawki uznane będą za brak „PKP”.


Szczegóły rajdu wkrótce