Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

Zaproszenia na rajdy i imprezy

Zaproszenie CEC 2020

Nasze plany rajdowe są pod wielkim znakiem zapytania, ale wiadomo - trzeba być przygotowanym na wszelkie ewentualności.

Peter Rusiňák