Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

O nas - Spotkania Klubowe - informacje


Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina

ul. Krotowskiego 16,   62-050 Mosina

tel. +48 500 120 670,   +48 667 788 622

nr konta bankowego  Santander Bank Polska S.A. 33 1090 1346 0000 0001 1907 8459

strona www: http://www.aw.mosina.org Fanklub FB: https://www.facebook.com
e-mail: rajdy.mosina@wp.pl


ZARZĄD DELEGATURY 2018 - 2022

 Norbert Frydrychowicz  - Przewodniczący Delegatury
 Krzysztof Szukała, Wojciech Gabryelczyk, Jacek Rogalka, Przemysław Osmański  - członkowie zarządu

  od lewej: Jacek Rogalka, Przemysław Osmański, Norbert Frydrychowicz, Krzysztof Szukała, Wojciech Gabryelczyk

__________________________________________________________________________________

Wszystkich zainteresowanych tym co robimy i czym się zajmujemy, zapraszamy na zebrania Delegatury,
które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 20.00 w naszej siedzibie w Mosinie
przy ul. Krotowskiego 16, I piętro pod biurem Straży Miejskiej.

Serdecznie zapraszamy!

2022.03.09 Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie DelegatówAW

Rok 2022 jest rokiem wyborczym w Automobilklubie Wielkopolski.
W związku z tym w pierwszej kolejności muszą odbyć się
Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Wielkopolski w kadencji 2022-2026.

W Delegaturze Mosina takie wybory odbyły się
9 marca w siedzibie Delegatury.

 


Delegatem może zostać członek Klubu, który spełnia łącznie następujące warunki:
-  jest członkiem danej Struktury klubowej (Delegatury, Komisji lub Koła), Grupy Członkowskiej lub jest  Członkiem Honorowym;
posiada czynne i bierne prawo Wyborcze, tj. ma ukończone 18 lat w dniu odbywania zebrania wyborczego w swojej Strukturze lub Grupie Członkowskiej (liczy się dzień-miesiąc-rok urodzenia);
-  ma opłaconą składkę członkowską za 2021 lub 2022 rok (wyjątek stanowią Członkowie Honorowi, którzy są zwolnieni z opłaty).

 Pełen tekst Regulaminu Wyboru Delegatów znajdziecie w załączniku.

2018.05.30 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatury Mosina

30 maja 2018 roku odbyło się
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina.

Na przewodniczącego Delegatury wybrany został Norbert Frydrychowicz.

 

W skład zarządu delegatury wybrani zostali:
Jacek Rogalka, Przemysław Osmański, Norbert Frydrychowicz, Krzysztof Szukała i Wojtek Gabryelczyk


 

2018.03.14 Wybór delegatów

W dniu 14 marca 2018 odbyły się w naszej Delegaturze wybory Delegatów na
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów AW

Delegatami zostali:

Norbert Frydrychowicz  Adrian Lewendoski  Przemysław Osmański  Jacek Rogalka
       

2018-03-14 - Wybory Delegatów