Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2018.05.06 X Rajd Eleganta z Mosiny

UWAGA! nastąpiła zmiana terminu rajdu.

W tym roku Elegant z Mosiny zaprasza wszystkich na Poznańskie Murale.
Jest to swojego rodzaju odpowiedź i zarazem kontynuacja cyklu "MURALE" rozpoczętego na Zamieci w W-wie.

Zapraszamy