Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2021 - Zdjęcia z naszych imprez


2021-10-23 XVII Rajd w Ciemno

 


2021-07-04  Wiosna z... 2 poślizgiem

na starcie w trasie zakończenie

 2021-05-23  XII Rajd Eleganta z Mosiny


 2021-03-07 WIELKOPOLANKI ZA KÓŁKIEM

 


 2021-02-14 XVII Rajd Walentynkowy


 2021-01- XVII Mosiński Rajd Orkiestrowy