Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

Artykuły

2021.05.23 XII Rajd Eleganta z Mosiny

Autor trasy turystyczno-nawigacyjnej: Mariusz Parysek


Rajd organizowany od wielu, wielu lat w okresie "Dni Mosiny" i będący nierozłączną częścią i elementem imprez miejskich.
 

Elegant z Mosiny

Skąd się wzięła nazwa "Elegant z Mosiny"? jak piszą w księgach i dokumentach, Mosina w czasie wojen szwedzkich
była ośrodkiem rozwiniętego rzemiosła. Działały warsztaty garncarskie, piwowarskie, a także krawieckie.
Te ostatnie jak głosi legenda były źródłem powstania "eleganta z Mosiny".


Z pamiętnika Jana Chryzostoma Paska dowiadujemy się, że w zimie 1659/60 roku w Mosinie zimowały/kwaterowały
oddziały wojska hetmana Czarnieckiego. Oddział zimujący w Mosinie został przez miejscowych krawców obszyty
w nowe eleganckie mundury krojone na modę szwedzką i kiedy zjawił się na wiosnę na koncentrację wojsk królewskich
od razu zyskał imię "elegantów z Mosiny".


Inna legenda głosi, że swój rodowód popularne w całej Wielkopolsce powiedzenie "elegant z Mosiny" bierze się
również z czasu pobytu w Mosinie oddziału wojska hetmana Czarnieckiego. Dworni i okazale przedstawiający się
towarzysze chorągwi kwaterującej w Mosinie, jak się na owe czasy mówiło kawalerowie, zdobyli sobie sławę
w całej okolicy. Kawaler, towarzysz chorągwi stał się wzorem polotu i dworskości.


Z czasem "kawaler z Mosiny" przeszło w powiedzenie "elegant z Mosiny" i w tej formie do naszych czasów przetrwało.
źródło: Henryk Pruchniewski "Ziemia Mosińska"