Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2020 #ZOSTAŃ W DOMU - Zawsze warto być razem

Drodzy rajdowicze. Niestety ciągle odczuwamy obecność wirusa i związanych z tym ograniczeń
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że planowane na najbliższe dni,
rajdy turystyczno-nawigacyjne "XII Rajd Eleganta z Mosiny" oraz "II Rajd Wiosna z..." w tym roku nie odbędą się.
Jednocześnie liczymy na to że w następnych naszych rajdach weźmiecie liczny udział :-) Już dzisiaj - Zapraszamy!