Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2021.08.28 ślub Moniki i Marcina

Drodzy rajdowi przyjaciele z Mosiny, 
Z przyjemnością informujemy o naszym ślubie! 
Plenerowa ceremonia zaślubin odbędzie się na tarasie Hotelu "Perła Beskidu" w Ustroniu (woj. śląskie)
w sobotę, 28 sierpnia o godzinie 16:00.
 
Serdecznie zapraszamy! 
 Monika Wojtkowiak i Marcin Lutek

2021.05.08-09 Szkolenie OSP - online

Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM
KOMUNIKAT Nr 5/2021


1. Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki zaprasza wszystkich zainteresowanych, poszerzaniem wiedzy i aktualizacją swoich licencji Organizatora Sportu Popularnego PZM, na szkolenie OSP online.
Celem szkolenia jest głównie pozyskanie organizatorów imprez popularnych. Szkolenie ukierunkowane jest głównie na przepisy dotyczące samochodowych imprez turystyczno- nawigacyjnych.

PROPONOWANY TERMIN:

8/9 maja 2021 w godzinach 10.oo – 16.oo:
8 maja zapraszamy osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na licencję Organizatora Sportu Popularnego „A”
9 maja zapraszamy osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na licencję Organizatora Sportu Popularnego „O” i „P”
Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia posiadająca przynależność do jednego z automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.
Dla osób szkolących się na licencję Organizatora Sportu Popularnego PZM oraz pozostałych osób chcących podnieść swoją wiedzę szkolenie jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu zobowiązane są przed szkoleniem zapoznać się z poniższymi materiałami szkoleniowymi:
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/szkolenie_osp_2020_03_19.pdf
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/prezentacja_regulaminu_osp_06_2020.pdf
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/zeszytosp_2020.pdf
https://pzm.pl/turystyka/regulaminy – dla stopnia „O” i „P” regulaminy TMMP, TPP, TJnO, NSMP oraz zalecenia GKSPiT dotyczące organizacji każdego rodzaju imprezy
https://www.pzm.pl/kodyfikacja-2021- dla stopnia „O” i „P”

PROGRAM:

W programie szkolenia znajdują się następujące bloki tematyczne:
- regulaminy imprez Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w imprezach popularnych PZM, - zasady sędziowania Próby Sportowe - Odcinki Specjalne, - zasady obliczeń w imprezach sportu popularnego, - przygotowania do imprezy – Regulamin Uzupełniający, Książka Drogowa, Opis trasy (podstawowe zasady), - ćwiczenia praktyczne dotyczące opisu trasy, - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

EGZAMIN:

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem na licencję OSP stopnia "A”, „O”, „P”.

W celu uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest wysłanie, w nieprzekraczalnym terminie do:
04.05.2021r., ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE na adres e-mail: monika.jaworska@pzm.pl
Dodatkowo razem ze zgłoszeniem, prosimy:
1. załączyć wypełnione i podpisane dokumenty „Załączniki Regulaminu OSP” do pobrania tutaj: https://pzm.pl/turystyka-nawigacja-samochodowa/szkolenia-osp-pzm
2. załączyć swoje zdjęcie portretowe (dla osób, które chcą wyrobić nową licencję, a nie przedłużyć obecną).
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres e-mail: monika.jaworska@pzm.pl

 


Przypominamy, że zgodnie z decyzją GKSPiT, opublikowaną w komunikacie 5/2020 pkt.2, uprawnienia Organizatora Sportów Popularnych posiadane w sezonie 2020 zachowują ważność w sezonie 2021, a Organizatorzy Sportów Popularnych w sezonie 2021 będą objęci ubezpieczeniem GKSPiT, wg zasad określonych przez ZG PZM na rok 2021.

 


 

2021.01.02 ś.p. Ewa Parysek - wspomnienie

Kto teraz powita nas uśmiechem,
kto serdecznie i ciepło porozmawia,
kto podzieli się swoim dobrem?
Jeżeli Ciebie już nie ma wśród nas,
to ciężkie i smutne dni dla nas wszystkich nastały.

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy,
że 2 stycznia 2021
opuściła nasze rajdowo-motoryzacyjne towarzystwo,
opuściła nasze smutne teraz serca...

Ewa Parysek

członek Delegatury Mosina Automobilklubu Wielkopolski,
koleżanka, dla wielu przyjaciółka.

Nikt z nas nie przypuszczał, nikt nie zakładał, że ten
nowy 2021 rok tak niespodziewanie zdmuchnie płomień świecy twojego życia Ewo,
jednak mimo wszystko pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.

A każda następna impreza czy też rajdowe spotkanie,
od teraz nie będzie już nigdy takie samo, jak było z Tobą.
 — smutno

Pogrzeb odbył się w sobotę 16 stycznia o godzinie 10:10 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu...

 

2021 Składki klubowe

Składki członkowskie na rok 2021.
 
Przypominamy że 31 stycznia jest ostatecznym terminem płatności składki za rok 2020.
Po tym terminie może grozić skreślenie z listy członków.
Wysokość składki to 90zł. Zniżka 50% przysługuje uczniom i studentom do lat 25

oraz emerytom i rencistom z co najmniej 10-letnim stażem członkowskim.
 
Wpłaty można można i trzeba dokonać przelewem na konto:
Santander Bank Polska S.A./Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
tytuł wpłaty: "imię i nazwisko składka członkowska za rok 2021"
 
Dodatkowe informacje na: http://aw.poznan.pl/czlonkostwo

2020 Komunikaty GKSPiT oraz OKSPiT

Ukazały się komunikaty nr 9/2020 GKSPiT PZM oraz  nr 1/2020 OKSPiT
Obydwa komunikaty traktują o odwołaniu klasyfikacji rocznych
(krajowych i okręgowych) we wszystkich cyklach rajdów turystyczno -
nawigacyjnych, a w związku z tym, również odwołaniu
imprez  zakończenia
sezonu 2020.

Szczegóły w oryginalnych komunikatach dostępnych na stronach PZM
lub w plikach umieszczonych w załącznikach.

2020 Składki klubowe - przypomnienie


Przypominamy wszystkim członkom Automobilklubu Wielkopolski o konieczności
opłacenia składek członkowskich za bieżący rok kalendarzowy.

Przypominamy, że pełna składka wynosi 90 zł.
Uczniom i studentom do 25 roku życia przysługuje 50 % zniżka w składce członkowskiej,
Emerytom i rencistom legitymującym się co najmniej 10-letnim stażem członkowskim w Klubie przysługuje 50 % zniżka w składce członkowskiej

Jednocześnie informujemy, że oprócz wpłat w Biurze Automobilklubu Wielkopolski,
możemy dokonać wpłaty przelewem na konto

Santander Bank Polska S.A./Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

tytuł wpłaty: "imię i nazwisko _składka członkowska za rok 2020"

Masz pytania lub wątpliwości? -> zadzwoń tel.500 120 670

2019.04.23 Walne Zgromadzenie Delegatów AW

W dniu 23.04.2019r. na Torze "Poznań" odbyło się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Automobilklubu Wielkopolski.
W trakcie Zgromadzenia Delegaci dokonali wyboru Prezesa Klubu, którym został Bartosz Bieliński.

2019.01.03 AW - Informacja klubowa

 

 W związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią
Prezesa Roberta Werle, Zarząd Automobilklubu Wielkopolski
na swoim posiedzeniu w dniu 03.01.2019 r. powierzył
funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Automobilklubu
Wielkopolski kol. Bartoszowi Bielińskiemu,
Wiceprezesowi ds. Sportu.

2018.12.27 ś.p. Robert Werle - Prezes AW

Automobilklub Wielkopolski ze smutkiem informuje, że w dniu 27.12.2018 r. w wyniku tragicznego wypadku poniósł śmierć
Robert Werle - Prezes Automobilklubu Wielkopolski 

ś.p. Robert Werle Robert Werle był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu – magistrem turystyki. Od blisko 40 lat był związany z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Polskim Związkiem Motorowym i Automobilklubem Wielkopolski.

Od 1978 roku był aktywnym członkiem Polskiego Związku Motorowego, od 2007 roku członkiem Prezydium Zarządu Głównego PZM, a zarazem Przewodniczącym Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM oraz Przewodniczącym Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży. Od maja 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego.

W 1980 roku był jednym z inicjatorów społecznego ruchu ratowników drogowych w Wielkopolsce. Do końca swoich dni był instruktorem ratownictwa drogowego i aktywnym ratownikiem.

Robert Werle był członkiem Automobilklubu Wielkopolski od 1978 roku, a od kwietnia 2006 roku nieprzerwanie jego Prezesem. To dzięki Jego zmysłowi organizacyjnemu oraz osobistemu zaangażowaniu we wszystkie działania, których się podejmował, Stowarzyszenie pomimo społeczno-ekonomicznych zmian otoczenia, zachowało swój charakter i jasno wytyczony cel funkcjonowania – rozwój sportu motorowego, turystyki motorowej oraz promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarządzanie majątkiem Automobilklubu Wielkopolski i Torem Poznań – jedynym profesjonalnym torem wyścigowym w Polsce, były nie lada wyzwaniem, ale i pasją zawodową Roberta Werle.
Zawsze był oddany Automobilklubowi Wielkopolski i uparcie dążący do realizacji ideałów, w które wierzył.

Pomimo, że nie był rodowitym poznaniakiem, to podstawą jego działania były cechy, które poznaniaków wyróżniają: solidność, pracowitość i gospodarność.

Za swoją pracę i działalność społeczną został wielokrotnie odznaczony, m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Medalem Witolda Celichowskiego, Medalem „Labor Omnia Vincit”, czy Tytułem „Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego”.

Kochający życie optymista, twardo stąpający po ziemi Prezes, bibliofil, miłośnik słowa i historii, wielbiciel motoryzacji, zakochany we wnuczce dziadek….

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb odbył się 11 stycznia 2019 roku na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu