Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2021.01.02 ś.p. Ewa Parysek - wspomnienie

Kto teraz powita nas uśmiechem,
kto serdecznie i ciepło porozmawia,
kto podzieli się swoim dobrem?
Jeżeli Ciebie już nie ma wśród nas,
to ciężkie i smutne dni dla nas wszystkich nastały.

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy,
że 2 stycznia 2021 opuściła nasze rajdowo-motoryzacyjne towarzystwo,
opuściła nasze smutne teraz serca...

Ewa Parysek

członek Delegatury Mosina Automobilklubu Wielkopolski, koleżanka, dla wielu przyjaciółka.

Nikt z nas nie przypuszczał, nikt nie zakładał, że ten nowy 2021 rok tak niespodziewanie zdmuchnie płomień świecy twojego życia Ewo,
jednak mimo wszystko pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.

A każda następna impreza czy też rajdowe spotkanie, od teraz nie będzie już nigdy takie samo, jak było z Tobą.
 
— smutno

Pogrzeb odbył się w sobotę 16 stycznia o godzinie 10:10 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu...

Msze św. w intencji zmarłej
w Kościele św. Jana Pawła II w Luboniu  - 22. I.2021 godz 18:00 
oraz  18.IV.2020 godz 15:00

w Kościele św. Barbary w Luboniu - 30.I.2021 godz.18:00