Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2019.01.03 AW - Informacja klubowa

 

 W związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią
Prezesa Roberta Werle, Zarząd Automobilklubu Wielkopolski
na swoim posiedzeniu w dniu 03.01.2019 r. powierzył
funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Automobilklubu
Wielkopolski kol. Bartoszowi Bielińskiemu,
Wiceprezesowi ds. Sportu.