Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2018.12.27 ś.p. Robert Werle - Prezes AW

Automobilklub Wielkopolski ze smutkiem informuje, że w dniu 27.12.2018 r. w wyniku tragicznego wypadku poniósł śmierć
Robert Werle - Prezes Automobilklubu Wielkopolski 

ś.p. Robert Werle Robert Werle był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu – magistrem turystyki. Od blisko 40 lat był związany z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Polskim Związkiem Motorowym i Automobilklubem Wielkopolski.

Od 1978 roku był aktywnym członkiem Polskiego Związku Motorowego, od 2007 roku członkiem Prezydium Zarządu Głównego PZM, a zarazem Przewodniczącym Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM oraz Przewodniczącym Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży. Od maja 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego.

W 1980 roku był jednym z inicjatorów społecznego ruchu ratowników drogowych w Wielkopolsce. Do końca swoich dni był instruktorem ratownictwa drogowego i aktywnym ratownikiem.

Robert Werle był członkiem Automobilklubu Wielkopolski od 1978 roku, a od kwietnia 2006 roku nieprzerwanie jego Prezesem. To dzięki Jego zmysłowi organizacyjnemu oraz osobistemu zaangażowaniu we wszystkie działania, których się podejmował, Stowarzyszenie pomimo społeczno-ekonomicznych zmian otoczenia, zachowało swój charakter i jasno wytyczony cel funkcjonowania – rozwój sportu motorowego, turystyki motorowej oraz promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarządzanie majątkiem Automobilklubu Wielkopolski i Torem Poznań – jedynym profesjonalnym torem wyścigowym w Polsce, były nie lada wyzwaniem, ale i pasją zawodową Roberta Werle.
Zawsze był oddany Automobilklubowi Wielkopolski i uparcie dążący do realizacji ideałów, w które wierzył.

Pomimo, że nie był rodowitym poznaniakiem, to podstawą jego działania były cechy, które poznaniaków wyróżniają: solidność, pracowitość i gospodarność.

Za swoją pracę i działalność społeczną został wielokrotnie odznaczony, m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Medalem Witolda Celichowskiego, Medalem „Labor Omnia Vincit”, czy Tytułem „Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego”.

Kochający życie optymista, twardo stąpający po ziemi Prezes, bibliofil, miłośnik słowa i historii, wielbiciel motoryzacji, zakochany we wnuczce dziadek….

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb odbył się 11 stycznia 2019 roku na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

2019.01.03 AW - Informacja klubowa

 

 W związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią
Prezesa Roberta Werle, Zarząd Automobilklubu Wielkopolski
na swoim posiedzeniu w dniu 03.01.2019 r. powierzył
funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Automobilklubu
Wielkopolski kol. Bartoszowi Bielińskiemu,
Wiceprezesowi ds. Sportu.

2021.01.02 ś.p. Ewa Parysek - wspomnienie

Kto teraz powita nas uśmiechem,
kto serdecznie i ciepło porozmawia,
kto podzieli się swoim dobrem?
Jeżeli Ciebie już nie ma wśród nas,
to ciężkie i smutne dni dla nas wszystkich nastały.

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy,
że 2 stycznia 2021
opuściła nasze rajdowo-motoryzacyjne towarzystwo,
opuściła nasze smutne teraz serca...

Ewa Parysek

członek Delegatury Mosina Automobilklubu Wielkopolski,
koleżanka, dla wielu przyjaciółka.

Nikt z nas nie przypuszczał, nikt nie zakładał, że ten
nowy 2021 rok tak niespodziewanie zdmuchnie płomień świecy twojego życia Ewo,
jednak mimo wszystko pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.

A każda następna impreza czy też rajdowe spotkanie,
od teraz nie będzie już nigdy takie samo, jak było z Tobą.
 — smutno

Pogrzeb odbył się w sobotę 16 stycznia o godzinie 10:10 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu...