Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2019.12.05 08 Szkolenie OSP Szklarska Poręba

Nie na samych rajdach życie upływa. Zawsze kiedyś nadchodzi ta chwila gdy z zawodnika przeobrażamy się w Organizatorów Sportów Popularnych. I tak było na początku grudnia 2019 roku. Na szkolenie OSP w Szklarskiej Porębie stawiła się pokaźna grupa aktywistów z naszej Delegatury.
Wpierw odbyło się wspólne zwiedzanie okolic Szklarskiej a popołudniem szkolenie teoretyczne.

Wiadomości były przyswajane w błyskawicznym tempie, Dlatego też kolejnego poranka wszyscy udali się na wspólne poszukiwanie "obiektów turystycznych". Z pewnością kilka znaleziono, i smakowały! :-)

Po zajęciach grupowych z "prac ręcznych" zdawany był egzamin. Prawdopodobnie wszyscy zdali :-) A ukoronowaniem był ten tort !

Zobaczymy jakie będzie przełożenie kursu, na kreatywność przy organizacji rajdów Turystyczno-Nawigacyjnych