Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2019.11.11 Rajd "3*P"

Rajd "3*P" - XII runda NSMP i 12 runda NPP


Marek Skrzypiński i Tomasz Słupski - II miejsce w NPP


Łukasz Zaniewski i Agnieszka Młoda - III miejsce NPP

Gratulacje !!!