Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2016.03.23 Wybór delegatów

23 marca 2016 roku w siedzibie Delegatury Mosina Automobilklubu Wielkopolski, przy udziale licznie zgromadzonych członków delegatury oraz prezesa Automobilklubu Wielkopolski, pana Roberta Werle, w głosowaniu osób uprawnionych zostali wybrani pierwsi w historii klubu delegaci.

Zostali nimi (w kolejności alfabetycznej):

- Norbert Frydrychowicz,
- Przemysław Osmański,
- Mariusz Parysek,
- Jacek Rogalka.

Gratulujemy!