Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2014 - 2018 Zarząd Delegatury

ZARZĄD DELEGATURY 2014 - 2018

Norbert Frydrychowicz       - Przewodniczący Delegatury
Beata Tomczak - Taisner   - Sekretarz
Krzysztof Szukała              - Skarbnik
Wojciech Gabryelczyk       - odpowiedzialny za kontakty z służbami mundurowymi
Jacek Rogalka                  - członek zarządu

  od lewej: Wojciech Gabryelczyk, Jacek Rogalka, Norbert Frydrychowicz, Beata Tomczak - Taisner, Krzysztof Szukała