Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2018.03.14 Wybór delegatów

W dniu 14 marca 2018 odbyły się w naszej Delegaturze wybory Delegatów na
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów AW

Delegatami zostali:

Norbert Frydrychowicz  Adrian Lewendoski  Przemysław Osmański  Jacek Rogalka
       

2018-03-14 - Wybory Delegatów