Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2017.04.02 MotoBabki

Marzec i kwiecień to czas rajdów tylko dla kobiet. Tak też tyło w bieżącym roku w Fiałkowie.
Oczywiście nie zabrakło załóg kobiecych z AW i osób pomagających w obsłudze rajdu.