Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2017.05.28 Turniej Strzelecki

Na strzelnicy w Ludwikowie nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce w zespołowym strzelaniu do zapadek.
Jednocześnie nasza koleżanka klubowa Karolina Osmańska zdobyła drugie miejsce w strzelaniu indywidualnym.

:-)