Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

Galerie 2016

2016.04.30 - Rajd "Wiosna z... historią"

 fot. Przemek O.


2016.07.24 - XII Rajd św. Krzysztofa

 fot. MP


 2016.11.26 - Rajd w Ciemno

 fot. MP