Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2020.10.24 XVII Rajd w ciemno

Rajd powstaje dzięki pomocy Urzędu Miasta i Gminy Mosina

Rajd jest rundą Okręgowego Pucharu Zmotoryzowanych Turystów (OPZT) oraz rundą Mosińskich Mistrzostw Motorowych (MMM).
Data imprezy: 24 października 2020 roku - sobota
Start rajdu:     62-050 Mosina, Farbiarska 22 - Targowisko Miejskie
Meta rajdu:     62-081 Przeźmierowo, ul Wyścigowa 3 - Tor Poznań
Próby SZ:       62-050 Mosina, Farbiarska 22 -Targowisko Miejskie oraz Przeźmierowo, ul Wyścigowa 3 - Tor Poznań
Baza rajdu:     62-081 Przeźmierowo, ul Wyścigowa 3

Władze rajdu:
Komandor Rajdu:                      Norbert Frydrychowicz (OSP P-218/2013)
Autorzy tras:                              Marek Skrzypiński (OSP A-787/2020), Tomasz Słupski (OSP A-785/2020)
Weryfikacja tras rajdowych:       Monika Jaworska (OSP P-650/2017)
Kierownik prób SZ:                     Wojciech Gabryelczyk (lic. 1847/20)
Sędzia prób SZ                          Adrian Lewendoski (OSP O-735/2018)
Pomoc techniczna:                    Jerzy Frydrychowicz
Komisja Obliczeń:                      Monika Jaworska (OSP P-650/2017), Mariusz Parysek (OSP P-504/2015)
Biuro rajdu obsługa startu i mety:  Katarzyna Frydrychowicz (OSP O-692/2018) ,
                                                      Martyna Poprawiak (OSP A-788/2020),
Katarzyna Słupska
Współpraca:
Oprawa graficzna rajdu:     "TINTO" - Joanna Piotrowska
Oprawa akustyczna rajdu:  "VIDEO JACK STUDIO" - Jacek Rogalka (OSP A-736/2019)

Warunki uczestnictwa w imprezie:
- Uczestnikiem może być każdy posiadacz samochodu osobowego zgłaszający chęć startu w imprezie.
- Samochód zgłoszony do imprezy musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne ubezpieczenie OC
oraz ważny przegląd techniczny, kierowca musi posiadać ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
- Za załogę uważa się kierowcę i pilota. Osoby dodatkowe mogą uczestniczyć w imprezie, jednak traktowane
są jako osoby towarzyszące. Zgłoszony przed startem skład załogi, nie może ulec zmianie do końca imprezy.
UWAGA! Ze względu na panujące ograniczenie epidemiczne:
- Załogi muszą bezwzględnie przestrzegać rygorów bezpieczeństwa epidemicznego.
- Każdy uczestnik musi wypełnić ankietę "zdrowotną".
- Wymagane jest posiadanie ochronnych maseczek na twarz, rękawiczek ochronnych oraz własnego długopisu.
- ilość załóg może zostać ograniczona.

Program imprezy *:
   18.00 -- 18.30 -- przyjmowanie załóg
   18.45 -- odprawa zawodników
   19.00 -- start pierwszej załogi na trasę
   22.00 -- planowany przyjazd pierwszej załogi na metę
   Posiłek regeneracyjny wydawany będzie w bazie rajdu.
   Prawidłowy przejazd trasy wywieszony będzie w bazie rajdu 15 minut po przyjeździe ostatniej załogi.
   23.30 -- planowane ogłoszenie wyników prowizorycznych rajdu
   23.45 -- planowane ogłoszenie wyników oficjalnych rajdu
   24.00 -- rozdanie nagród i zakończenie rajdu
                                * Podane godziny są orientacyjne i mogą sie zmienić w zależności od ilości załóg


Zgłoszenia i wpisowe:
• zgłoszenie i potwierdzenie wpłaty wpisowego należy wysłać poprzez formularz na stronie http://aw.mosina.org
lub bezpośrednio na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• wpłaty wpisowego na konto Delegatury: Santander Bank Polska S.A. 33 1090 1346 0000 0001 1907 8459
• wpisowe wynosi
o 40 PLN od osoby - zgłoszenia do 21 października 2020 roku (środa)
o 30 PLN od osoby dla członka AW (z aktualnie opłaconymi składkami) - zgłoszenia do 21 października 2020 roku (środa)
o 50 PLN od osoby dla wszystkich uczestników przy zgłoszeniu po dniu 21 października 2020 roku.
(UWAGA! - brak możliwości wpłaty gotówkowej! - Płacimy tylko przelewem na konto Delegatury)
 

...

 _______________________________________________________________________________________