Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2021.05.08-09 Szkolenie OSP - online

Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM
KOMUNIKAT Nr 5/2021


1. Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki zaprasza wszystkich zainteresowanych, poszerzaniem wiedzy i aktualizacją swoich licencji Organizatora Sportu Popularnego PZM, na szkolenie OSP online.
Celem szkolenia jest głównie pozyskanie organizatorów imprez popularnych. Szkolenie ukierunkowane jest głównie na przepisy dotyczące samochodowych imprez turystyczno- nawigacyjnych.

PROPONOWANY TERMIN:

8/9 maja 2021 w godzinach 10.oo – 16.oo:
8 maja zapraszamy osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na licencję Organizatora Sportu Popularnego „A”
9 maja zapraszamy osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na licencję Organizatora Sportu Popularnego „O” i „P”
Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia posiadająca przynależność do jednego z automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.
Dla osób szkolących się na licencję Organizatora Sportu Popularnego PZM oraz pozostałych osób chcących podnieść swoją wiedzę szkolenie jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu zobowiązane są przed szkoleniem zapoznać się z poniższymi materiałami szkoleniowymi:
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/szkolenie_osp_2020_03_19.pdf
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/prezentacja_regulaminu_osp_06_2020.pdf
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/zeszytosp_2020.pdf
https://pzm.pl/turystyka/regulaminy – dla stopnia „O” i „P” regulaminy TMMP, TPP, TJnO, NSMP oraz zalecenia GKSPiT dotyczące organizacji każdego rodzaju imprezy
https://www.pzm.pl/kodyfikacja-2021- dla stopnia „O” i „P”

PROGRAM:

W programie szkolenia znajdują się następujące bloki tematyczne:
- regulaminy imprez Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w imprezach popularnych PZM, - zasady sędziowania Próby Sportowe - Odcinki Specjalne, - zasady obliczeń w imprezach sportu popularnego, - przygotowania do imprezy – Regulamin Uzupełniający, Książka Drogowa, Opis trasy (podstawowe zasady), - ćwiczenia praktyczne dotyczące opisu trasy, - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

EGZAMIN:

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem na licencję OSP stopnia "A”, „O”, „P”.

W celu uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest wysłanie, w nieprzekraczalnym terminie do:
04.05.2021r., ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE na adres e-mail: monika.jaworska@pzm.pl
Dodatkowo razem ze zgłoszeniem, prosimy:
1. załączyć wypełnione i podpisane dokumenty „Załączniki Regulaminu OSP” do pobrania tutaj: https://pzm.pl/turystyka-nawigacja-samochodowa/szkolenia-osp-pzm
2. załączyć swoje zdjęcie portretowe (dla osób, które chcą wyrobić nową licencję, a nie przedłużyć obecną).
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres e-mail: monika.jaworska@pzm.pl

 


Przypominamy, że zgodnie z decyzją GKSPiT, opublikowaną w komunikacie 5/2020 pkt.2, uprawnienia Organizatora Sportów Popularnych posiadane w sezonie 2020 zachowują ważność w sezonie 2021, a Organizatorzy Sportów Popularnych w sezonie 2021 będą objęci ubezpieczeniem GKSPiT, wg zasad określonych przez ZG PZM na rok 2021.