Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2021 Składki klubowe

Składki członkowskie na rok 2021.
 
Przypominamy że 31 stycznia jest ostatecznym terminem płatności składki za rok 2020.
Po tym terminie może grozić skreślenie z listy członków.
Wysokość składki to 90zł. Zniżka 50% przysługuje uczniom i studentom do lat 25

oraz emerytom i rencistom z co najmniej 10-letnim stażem członkowskim.
 
Wpłaty można można i trzeba dokonać przelewem na konto:
Santander Bank Polska S.A./Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
tytuł wpłaty: "imię i nazwisko składka członkowska za rok 2021"
 
Dodatkowe informacje na: http://aw.poznan.pl/czlonkostwo