Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2020 Komunikaty GKSPiT oraz OKSPiT

Ukazały się komunikaty nr 9/2020 GKSPiT PZM oraz  nr 1/2020 OKSPiT
Obydwa komunikaty traktują o odwołaniu klasyfikacji rocznych
(krajowych i okręgowych) we wszystkich cyklach rajdów turystyczno -
nawigacyjnych, a w związku z tym, również odwołaniu
imprez  zakończenia
sezonu 2020.

Szczegóły w oryginalnych komunikatach dostępnych na stronach PZM
lub w plikach umieszczonych w załącznikach.