Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2020 Składki klubowe - przypomnienie


Przypominamy wszystkim członkom Automobilklubu Wielkopolski o konieczności
opłacenia składek członkowskich za bieżący rok kalendarzowy.

Przypominamy, że pełna składka wynosi 90 zł.
Uczniom i studentom do 25 roku życia przysługuje 50 % zniżka w składce członkowskiej,
Emerytom i rencistom legitymującym się co najmniej 10-letnim stażem członkowskim w Klubie przysługuje 50 % zniżka w składce członkowskiej

Jednocześnie informujemy, że oprócz wpłat w Biurze Automobilklubu Wielkopolski,
możemy dokonać wpłaty przelewem na konto

Santander Bank Polska S.A./Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

tytuł wpłaty: "imię i nazwisko _składka członkowska za rok 2020"

Masz pytania lub wątpliwości? -> zadzwoń tel.500 120 670