Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2019.04.23 Walne Zgromadzenie Delegatów AW

W dniu 23.04.2019r. na Torze "Poznań" odbyło się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Automobilklubu Wielkopolski.
W trakcie Zgromadzenia Delegaci dokonali wyboru Prezesa Klubu, którym został Bartosz Bieliński.